Latest

amozesh eyrobik

amozesh eyrobik

قبل از توضیح ایروبیک ، ایروبیک به روزو ترین ورزش در دنیا است که با ورزش های همچم هیپ هاپ و بلی دانس&..

AZARI DANCE KHANOM

AZARI DANCE KHANOM

بسته اموزش رقص اذربایجان برای خانم ها از صفر شروه - حرکات اموزشی ساده تصویری مربی خانم - ب..

DANCE AZARI FULL DVD

DANCE AZARI FULL DVD

سته 250 قسمت اموزش رقص اذربایجان کاملترین مجموعه در کل اذربایجان ین مجموعه بالای 200 قسمت دارد - با..

DANCE AZARI KODAKAN

DANCE AZARI KODAKAN

این محصول در 4 حلقه دی وی دی که هر دی وی دی خود شامل 6 الی 8 عدد سی دی تصویری می باشد فشرده شده با ک..